John Dillinger və Şerif Lillian Holley-nin görüntüləri

Həqiqi John Dillinger və Şerif Lillian Holley-in bir-birlərinə həddindən artıq səmimi münasibət göstərdikləri video göstərilir. Ardınca John Dillingerin ölümünü görən və ona kömək etməyə çalışan bir şahidlə reportaj gəlir.Əlaqədar məqalə: Xalq Düşmənləri: Tarix və Hollywood


Public Enemies Movie