Dərin Sulu Üfüqdə Blowout İzahat

Bu video, fəlakət üçün şərait yaratmaq üçün birləşən kiçik nasazlıqların təsviri də daxil olmaqla, Deepwater Horizon neft qazma qurğusunda baş vermə ehtimalının texniki təsvirini təqdim edir. Hava axınının qarşısını alanın (BOP) uğursuzluğu animasiyalar vasitəsilə izah olunur.Əlaqədar məqalə: Deepwater Horizon: Tarix və Hollywood